Privacy policy

De Zorgapotheek hecht veel belang aan jouw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat je om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor ons klantenbeheer en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Je kan je, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot De Zorgapotheek bv, Heidestraat 2, 3200 Aarschot.  Jouw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

In overeenstemming met de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens.  Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Zorgapotheek, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van jouw persoonsgegevens.  Indien nodig kun je ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De Zorgapotheek kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar www.zorgapotheek.be gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.  Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

De Zorgapotheek verbindt er zich toe de reden van verwerking van persoonlijke gegevens bij te houden in een duidelijk register.  Dit register kan steeds worden opgevraagd om te zien welke persoonlijke gegevens er om welke reden worden bijgehouden.

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om jouw onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden.

Het recht op toegang en verbetering kan je, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, altijd uitoefenen. Je kan jouw gegevens eveneens altijd opvragen.

Je kan op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving over gegevensbescherming, je recht om gegevens te wissen uitoefenen.  Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal er geen verder gebruik worden gemaakt van jouw persoonsgegevens en zullen deze persoonsgegevens enkel nog bewaard worden voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn.

Wanneer je wenst dat wij jouw gegevens niet langer verwerken, gebruiken voor direct marketing of profilering, kan je jouw toestemming altijd – geheel of gedeeltelijk - intrekken.  Wanneer je een vraag of klacht heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je deze richten aan ons.  Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten. Wanneer je op een bepaald moment vindt dat een van jouw rechten niet werden gerespecteerd, kunt je bovendien ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om jouw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.  Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot jouw gegevens, na een verificatieprocedure.  Bijkomend worden de persoonsgegevens die je ons doorgeeft en bewaard worden in onze CRM-tool, beschermd door o.a. encryptie via SSL-technologie.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.

Deze minibestandjes of cookies worden niet gebruikt om je surfgedrag op andere websites na te gaan.  Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies daarna van jouw harde schijf verwijdert.  Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.  Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.